جلسه معرفی لنز جدید Alcon Acrysof Panoptix با سخنرانی دکتر Andrzej Dmitriew از دانشگاه Posznan University of Medical Science و همچنین با حضور دکتر سید جواد هاشمیان، دکتر مهدی خانلری و دکترخسرو جدیدی در ۲۶ کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی برگزار گردید.
در این جلسه مشخصات و مزایای این لنز به عنوان جدیدترین لنز
Presbyopia-Correcting IOL
و نتایج بسیار رضایت بخش آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.