۱۳۹۶-۱۱-۰۸

برف نو، برف نو، سلام، سلام! “هشتم بهمن ۱۳۹۶”

برف نو، برف نو، سلام، سلام! بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام! پاکی آوردی ای امید سپید! همه آلودگی‌ست این ایام راه شومی‌ست می‌زند مطرب تلخ‌واری‌‌ست می‌چکد […]