لنز IQ که با عنوان لنز های طبیعی یا Natural شناخته می شود با طراحی Aspheric نقطه کانونی بهتر و تصویری باContrast sensitivity  بالاتر را ایجاد می نماید. این لنز علاوه بر جذب اشعه UV قسمتی از طول موج آبی را جذب می نماید زیرا این قسمت از طول موج نور برای شبکیه مضر بوده و با افزایش سن و افزایش رادیکال های آزاد در شبکیه، بیماری ARMD را به همراه خواهد داشت. زرد رنگ بودن لنز طبیعی انسان در سنین بالا موجب شده است تا به منظور ایجاد انطباق بیشتر برای بیمار، لنز های IQ به صورت زرد رنگ طراحی گردند viagra nz over the counter. طراحی این نسل از لنز نیز به صورت یک تکه بوده و قطر آن ۱۳ میلیمتر و قطر اپتیک ۶ میلیمتر و همچنین A-CONSTANT پیشنهادی کمپانی برای آن ۱۱۸.۷ می باشد. پاور های پوشش داده شده برای این لنز نیز ۶ تا ۳۰ دیوپتر است.