با توجه به اینکه دید میانه در فعالیت های امروزه نقش مهمی را ایفا می کند، داشتن دید مناسب در این ناحیه ضروری به نظر می رسد. لنز PANOPTIX با طراحی منحصر به فرد ENLIGHTEN  نور ورودی به لنز را به نحوی هدایت می کند که در نتیجه آن، دید کامل در بازه ۴۰cm تا ۸۰cm برای بیمار ایجاد شده و همچنین بیمار دید دور خود را با کیفیت لنزهای تک کانونه خواهد داشت. مزیت این لنز در مقایسه با لنز های دیگر در این دسته، پوشش دید از نزدیک تا دور به صورت مناسب و همچنین Contrast sensitivity بالا می باشد. پاورهای ایجاد شده بر روی این لنز به منظور ایجاد دید بهتر در ناحیه میانه و نزدیک به ترتیب ۲.۱۷ و ۳.۲۵ دیوپتر و A-Constant پیشنهادی مربوط به این لنز ۱۱۹.۱ است impotenzastop.it. همچنین لنز PANOPTIX پاور های ۱۳ الی ۲۵ دیوپتر را پوشش می دهد.