لنز ReSTOR در دسته لنزهای چند کانونه قرار می گیرد. این لنز با استفاده از تکنولوژی Apodized Diffractive، نور ورودی به لنز را به طور همزمان به نحوی به دو نقطه کانونی نزدیک و دور هدایت می کند که با افزایش قطر مردمک درصدی از نور که به نقطه کانونی دور می رود بیشتر خواهد شد. با این کار فرد دید نزدیک و دور کامل را تجربه خواهد نمود. میزان پاوری که برای ایجاد نقطه کانونی نزدیک در نظر گرفته شده ۳ دیوپتر می باشد apoteksv.se. ۳.۶ میلیمتر از قطر ابتدایی لنز Diffractive  بوده و مابقی Refractive است که این امکان را می دهد تا بیمار در شب و شرایط با نور کم Contrast sensitivity بالایی را تجربه نماید. پاور های ۶ الی ۳۴ دیوپتر برای این لنز نیز موجود می باشد