لنز SA60AT به صورت یک تکه و SPHERIC می باشد. جنس این لنز اکریلیک بوده که زیست سازگاری بالایی داشته و با ایجاد چسبندگی مناسب به کپسول، PCO بعد از عمل بسیار پایین خواهد بود. طراحی منحصر به فرد موجب می شود لبه های لنز باریک شده و میزان برگشت نور از لبه ها به داخل به حداقل برسد. بالا بودن ضریب شکست جنس به کار رفته برای لنز های آلکان باعث باریک تر شدن و افزایش کیفیت دید می شود espanolfarm.com/. A-CONSTANT پیشنهادی کمپانی برای لنز ۱۱۸.۴، قطر لنز ۱۳ میلیمتر و قطر اپتیک آن ۶ میلیمتر می باشد که در تمامی لنز های کمپانی آلکان این طراحی رعایت شده است. لنز SA60AT از پاور ۶ تا ۴۰ دیوپتر را پوشش می دهد.