این لنز، نسل جدید لنز های SA60AT بوده که با طراحی اپتیک Aspheric برای آن، Spherical aberration اصلاح شده و لذا Contrast Sensitivity افزایش پیدا کرده است. به علاوه میزان glistening لنز های SA60WF در مقایسه با لنزهای قبلی کاهش چشم گیری داشته است. پاور های در نظر گرفته شده برای این لنز نیز ۶ الی ۳۰ دیوپتر و A CONSTANT پیشنهادی نیز ۱۱۸.۷ می باشد kamagra india price.