لنز توریک به منظور اصلاح همزمان آستیگمات و کدورت لنز طببیعی چشم در زمان عمل کاتاراکت استفاده می شود. این لنز یک پاور SPHERICAL داشته که به منظور ایجاد تصویر بر روی نقطه کانونی استفاده شده و همچنین یک پاور Cylinder دارد که به وسیله آن اختلاف توان بین دو محور چشم جبران می گردد. . لنزهای Toric تنها به منظور اصلاح Regular astigmatism می باشد. مطالعات نشان داده است که پایداری لنز به دلیل طراحی و جنس منحصر به فرد آن در مقابل چرخش بالا بوده و تاثیر چرخش لنز در کاهش میزان اصلاح آستیگمات پایین می باشد. همچنین به دلیل چسبندگی بالای لنز در کپسول میزان چرخش لنز یک سال بعد از عمل کمتر از ۵ درجه است apoteketgenerisk.com. مشخصات فیزیکی لنز مشابه لنز IQ و A CONSTANT پیشنهادی برای آن ۱۱۹.۱ می باشد. پاورهای موجود نیز از ۶ الی ۳۴ دیوپتر است.