جدیدترین دستگاه فیکو Alcon به نام Centurion با ارائه فناوری های نو باعث افزایش کنترل جراح حین عمل و در نتیجه افزایش کیفیت عمل می گردد.
فناوری منحصر بفرد Active Fluidics برای اولین بار در عمل فیکو این امکان را فراهم می کند تا تغییرات چشم توسط دستگاه کنترل شده و فشار مورد نظر جراح ثابت نگه داشته شود. این امکان با طراحی جدید پمپ، ورودی سرم و کاست امکان پذیر شده است.
سیستم جدید Balanced Energy با کمک فناوری OZil ip و تیپ جدید Intrepid Balanced tip سبب بهینه شدن انرژی فیکو
می گردد.
این مشخصات و پاره ای امکانات دیگر مزایای زیر را به همراه داشته است:
  • افزایش کنترل جراح
  • افزایش کیفیت عمل
  • کاهش حرارت و آسیب به بافت
  • افزایش سرعت عمل
  • عدم وجود پدیده دفع لنز (Repulsion)
  • کاهش مصرف سرم
  • قابلیت انجام عمل با برش 1.8 و 2.2 و 2.8 میلیمتر
  • افزایش ایمنی و دقت
  • و راحتی کار