ویترکتومی خلفی

Accurus

دستگاه ویترکتومی خلفی آلکان با بیش از ده سال سابقه در عمل های ویترکتومی، هم اکنون دیگر جای خود رابه دستگاه پیشرفته Constellation داده و تولید آن متوقف شده است.
ویترکتومی خلفی

Constellation

جدیدترین دستگاه فیکو ویترکتومی خلفی کمپانی آلکان مجهز به تعداد کات بالا و فن آوری Ozil برای فیکو به عنوان پیشرفته ترین دستگاه ویترکتومی خلفی، گامی جدید در این عرصه برداشته است.