دستگاه اکولایزر که با فن آوری Scheimflug کار می کند قادر است توسط یک دوربین چرخشی با ثبت ۵۰ عکس در دوثانیه (۲۵ عکس در یک ثانیه) اطلاعات زیر را فراهم نماید:

  • نقشه سه بعدی از اتاق قدامی
  • نقشه پاکیمتری قرنیه viagra bez receptu
  • نقشه توپوگرافی
  • نقشه Elevation
  • بررسی کاتاراکت
  • نقشه Belin/Ambrosio
  • گزارش Holladay
  • نقشه توموگرافی

در واقع این دستگاه همان دستگاه پنتاکم است که به نرم افزار Wavelight نیز مجهز گردیده تا قادر باشد اطلاعات را به دستگاه اگزایمر منتقل نماید.