به اطلاع کلیه مراکز درمانی میرساند،

این شرکت به دلیل انبارگردانی سالیانه از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ قادر به فروش و ارسال کالا نخواهد بود،

لذا خواهشمند است درخواست خرید کالاهای مورد نیاز خود را قبل از تاریخ فوق اعلام فرمایید sur ce site.

۹۶/۱۲/۱۲