۱۳۹۶-۱۰-۲۴

بخشنامه اداره تجهیزات پزشکی پیرامون نگهداری پیشگیرانه دستگاه ها

۱۳۹۶-۱۱-۰۸

برف نو، برف نو، سلام، سلام! “هشتم بهمن ۱۳۹۶”

برف نو، برف نو، سلام، سلام! بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام! پاکی آوردی ای امید سپید! همه آلودگی‌ست این ایام راه شومی‌ست می‌زند مطرب تلخ‌واری‌‌ست می‌چکد […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۲

انبار گردانی سالیانه

  به اطلاع کلیه مراکز درمانی میرساند، این شرکت به دلیل انبارگردانی سالیانه از تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ قادر به فروش و ارسال کالا نخواهد بود، لذا خواهشمند […]